Reading Mode

Sportåret 2013 i Kuriren 2014-01-27

Sandra

Sportåret 2013 i Kuriren 2014-01-27

Sportåret 2013 i Kuriren 2014-01-27

Jag fick svara på lite frågor om sportåret 2013 i Alingsåskuriren. Det var frågor om mitt eget år och hur jag ser på de svenska sportåret.